Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Vlaamse Vegetatiedatabank
 
Home > Kenniscentrum > Biotopen > Natuurtypen > VLAVEDAT
 

 

Vlavedat

De Vlaamse vegetatiedatabank werd opgericht naar aanleiding van de opmaak van de systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen. Vertrekkende van de idee dat dergelijke natuurtypen best worden afgebakend op basis van het best rechtstreeks waarneembare kenmerk, met name “het plantendek” (de vegetatie), drong zich de nood op om alle vegetatiegegevens van Vlaanderen op één plaats bijeen te brengen.  Inmiddels omvat die dataset meer dan 26.000 vegetatieopnamen, die verzameld werden in publicaties in tijdschriften en boeken, in licentieverhandelingen, scripties, doctoraten en rapporten, in notaboeken, in bestaande digitale bestanden, enz.

Momenteel is deze databank nog niet extern raadpleegbaar.


Filiep T'Jollyn, Maurice Hoffmann

 

 
VLAVEDAT
Methodologie
Waterlopen
Stilstaande wateren
Moerassen
Pioniersmilieus
Graslanden
Heide en landduinen
Ruigtes en zomen
Struwelen en mantels
Bossen
Kustduinen
Slik en schor
Landbouw en cultuur
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO