Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Natuurtypologie Vlaanderen
 
Home > Kenniscentrum > Biotopen > Natuurtypen
 

 

Naar een natuurtypologie voor Vlaanderen …

In opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (AMINAL, Afd. Natuur) werden enige tijd geleden de laatste rapporten opgemaakt, die de natuurtypologie voor Vlaanderen vervolledigden. Het merendeel van de in Vlaanderen voorkomende biotopen werd daarmee beschreven. In totaal werden 12 rapporten opgemaakt, verdeeld over verschillende biotopen (waterlopen, stilstaande wateren, moerassen, pioniersmilieus, graslanden, heiden ruigten en zomen, mantels en struwelen, bossen en landbouwmilieus) en geografische eenheden (kustduinen en slik en schor). De beschikbaarheid van deze rapporten bleef tot op heden echter vrij beperkt.

Hoewel er nog een groot gebrek is aan uniformiteit in de verschillende rapporten, ondermeer ingegeven door het grote aantal verschillende opdrachthouders - elk met hun eigen methodologie en detailgraad - willen we de bestaande informatie toch zo ruim mogelijk kunnen verspreiden. Daarom worden op deze website en in overleg met de Afdeling Natuur, de bestaande rapporten in pdf-formaat aangeboden. De 12-delige reeks natuurtypologieën wordt voorafgegaan door een methodologisch deel.

Er is veel vraag naar een consistente natuurtypologie, ondermeer voor de opmaak van beheersplannen, erkenningsdossiers, monitoringrapporten, e.d. Een synthese, determinatiesleutel, kwantitatieve evaluatiemethode, methodologische uniformisering en gelijklopende detailgraad, is een laatste stap in dit langjarige proces van natuurtypering. Hieraan wordt verder gewerkt…

(Voorlopige) Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen

 1. Methodologie
 2. Waterlopen
 3. Stilstaande wateren 
 4. Moerassen
 5. Pioniersmilieus
 6. Graslanden
 7. Heide en landduinen
 8. Ruigten en zomen
 9. Struwelen en mantels
 10. Bossen 
 11. Kustduinen 
 12. Slik en schor 
 13. Cultuur- en landbouwmilieus


Maurice Hoffmann

 

 
VLAVEDAT
Methodologie
Waterlopen
Stilstaande wateren
Moerassen
Pioniersmilieus
Graslanden
Heide en landduinen
Ruigtes en zomen
Struwelen en mantels
Bossen
Kustduinen
Slik en schor
Landbouw en cultuur
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO