Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Graslanden
 
Home > Kenniscentrum > Biotopen > Graslanden
 

 

Soortenrijke graslanden

Halfnatuurlijke graslanden zijn in het huidige landschap zeer zeldzaam geworden. Daarom krijgen in het natuurbehoud graslanden waar nog een aantal relicten van halfnatuurlijke graslanden voorkomen, kortweg “soortenrijke cultuurgraslanden” genoemd, steeds meer aandacht. In het kader van PBO-project “Visie voor behoud en herstel van graslanden met natuurwaarden” werden drie deelonderzoeken uitgevoerd.

In het eerste deelonderzoek werd de landbouwkundige waarde van soortenrijke cultuurgraslanden onder begrazingsbeheer onderzocht en in het tweede werden de mogelijkheden voor verweving van landbouw en natuur voor deze graslanden nagegaan. De resultaten van deze twee laatste deelonderzoeken werden gepubliceerd in het rapport “Visie voor behoud en herstel van graslanden met natuurwaarden, Tussen landbouw en natuur” (rapport IN.R.2001.05). Het laatst deelonderzoek betreft het opstellen van een typologie van soortenrijke cultuurgraslanden in Vlaanderen.

In totaal werden tien types afgeleid nl.

Een uitgebreide beschrijving van deze types vind je in het rapport “Typologie en beheer van soortenrijke cultuurgraslanden” (rapport IN.R.2003.01).


 IN.R.2003.01: Demolder et al. - Typologie en beheer van soortenrijke cultuurgraslanden. [6,6 MB]

 IN.R.2001.05: Debruyne et al. - Visie voor behoud en herstel van graslanden met natuurwaarden: soortenrijke cultuurgraslanden: landbouwkundige waarden en mogelijkheden tot verweving.  [2,0 MB]Verwante onderwerpen:
- Monitoring cultuurgraslanden
- (Voorlopige) natuurtypologie grasland


Heidi Demolder en Yves Adams

 

 
Schapezuring-type
Knoopkruid-type
Veldrus-type
Reukgras-type
Zomprus-type
Zilte rus-type
Kamgras-type
Veldgerst-type
Grote vossenstaart
Geknikte vossenstaart
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO