Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Beleid
 
Home > Kenniscentrum > Beleid
 

 

Via het natuurbeleid trachten overheden de natuur te beschermen, te herstellen, en op een duurzame wijze te integreren in de moderne samenleving. Zowel internationale organisaties (bv. Verenigde Naties), de Europese Unie, de federale overheid, het Vlaamse Gewest als steden en gemeenten sturen mee dit beleid en voeren het uit.

Het beleid wordt gevoerd via een drievoudige strategie. In de eerste plaats proberen overheden de de bestaande natuur te verbeteren, bijvoorbeeld door in waardevolle gebieden de milieukwaliteit te herstellen. Daarnaast proberen ze bestaande eenheden natuur te vergroten. Grotere eenheden kunnen immers een grotere diversiteit aan organismen herbergen. Tenslotte wordt er ook naar gestreefd om de resterende natuursnippers in Vlaanderen te verbinden. Zo ontstaan groene corridors waarlangs diersoorten, en ook bepaalde plantensoorten, makkelijker van het ene gebied naar het andere kunnen migreren.

De overheden doen dit niet in hun eentje. Zij werken ook aan natuurbeleid door het gericht sturen en responsabiliseren van doelgroepen, zoals landbouwers of boseigenaars. Zo worden deze doelgroepen mede-uitvoerders van het beleid.

Met de Strategie voor Duurzame Ontwikkeling van 2001 stelde de Europese Unie de “stopzetting van het verlies aan biodiversiteit tegen 2010” als algemene beleidsdoelstelling voorop. Op deze pagina vind je links naar het onderzoek aan het INBO dat vooral naar het Europese en Vlaamse natuurbeleid kijkt. Naast diverse specifieke onderzoeksprojecten publiceert het INBO ook het Natuurrapport. Hierin wordt tweejaarlijks de toestand van de natuur en de voortgang van het beleid gerapporteerd aan de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu en Natuur.

 

 
Internationaal beleid
Vlaams beleid
Natuurrapport
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO