Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Natuurindicatoren
 
Home > Kenniscentrum > Beleid > Natuurrapport > Natuurindicatoren
 

 

 Natuurindicatoren
WWW.NATUURINDICATOREN.BE


Het beleid heeft nood aan indicatoren die de toestand van de natuur aangeven en de resultaten van de geleverde inspanningen kwantificeren.

Deze website brengt op een compacte wijze feiten en cijfers over de natuur en het natuurbeleid in Vlaanderen in beeld aan de hand van meer dan 100 natuurindicatoren.

Waar mogelijk gebeurt dit via tijdreeksen die weergeven hoe een fenomeen evolueert. Een voorbeeld hiervan is de indicator ‘Bosgezondheid’. Vaak zijn er echter onvoldoende monitoringgegevens beschikbaar om dergelijke tijdreeksen op te stellen. In dat geval wordt getracht om trends op een andere manier voor te stellen. Een voorbeeld hiervan is de indicator ‘Trend broedvogels van bossen’.

 

 
Natuurrapport 2012
Natuurrapport 2009
Natuurrapport 2007
Natuurrapporten 1999-2007
Natuurindicatoren
Organisatie
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO