Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Natuurrapport
Organisatie
 
Home > Kenniscentrum > Beleid > Natuurrapport > Organisatie
 

 

Decretale opdracht

In het decreet Natuurbehoud werd aan het INBO opgedragen op geregelde tijdstippen te rapporteren over “de toestand van de natuur in Vlaanderen” en daarbij ook trends en toekomstverwachtingen te analyseren, evenals het voorbije natuurbehoudbeleid te evalueren. Hierbij dient er een bijzondere aandacht te gaan naar de afbakening van VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk) en IVON (Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk) en naar de voortgang van de natuurrichtplannen van natuurgebieden. De doelstelling van het natuurrapport is het leveren van informatie over “de toestand van de natuur” in een vorm die toelaat de kwaliteit van natuur- en milieubeleid te optimaliseren.


Missie

De missie van de natuurrapportage is op schaal Vlaanderen op permanente basis informatie te integreren, te verwerken en beschikbaar te stellen over de toestand van de natuur en het beleid terzake, met als doelstelling:

  • beleidsmakers te informeren waar vooruitgang wordt gerealiseerd en waar bijkomende inspanningen nodig zijn;
  • beleidsuitvoerders en andere betrokkenen door informatieverstrekking helpen de doelstellingen inzake biodiversiteit te realiseren;
  • kennisleemten inzake de toestand van de natuur in kaart te brengen;
  • maatschappelijke en politieke bewustwording inzake de toestand van de natuur te versterken.De gebruikers

Vermits het natuurrapport trends beschrijft, problemen aangeeft en beleidsinitiatieven evalueert, fungeert het als een belangrijk weten-schappelijk instrument om het Vlaamse en Internationale milieu- en natuurbeleid te evalueren en ondersteunen.

Het natuurrapport kan ook aangewend worden door regionale en lokale verenigingen die zich bezig houden met natuurbeheer, personen en verenigingen die direct of indirect de toestand van de natuur beïnvloeden (boeren, vissers, boseigenaars, ...), of die betrokken zijn bij de educatie (leraars, natuurgidsen, …).Team Natuurrapportering

Johan Peymen (Algemene coördinatie) 02 525 02 81
Anik Schneiders (Coördinatie scenario's) 02 525 02 90
Peter Van Gossum (Coördinatie beleidsevaluatie) 02 525 03 25
Wouter Van Reeth (Coördinatie kosteneffectiviteit) 02 525 03 32
Heidi Demolder (Coördinatie toestand) 02 525 02 41  
De Braekeleer Anja (Secretariaat) 02 525 02 28In de lijst worden geen e-mailadressen getoond. Dit is een bewuste keuze om SPAM (ongewenste e-mails) te voorkomen. De e-mailadressen zijn eenvoudig af te leiden uit de namen:

  • tussen voornaam en familienaam komt een punt
  • verwijder accenten, spaties en speciale karakters
  • zet @inbo.be achter de naam 

 
Natuurrapport 2012
Natuurrapport 2009
Natuurrapport 2007
Natuurrapporten 1999-2007
Natuurindicatoren
Organisatie
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO