Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Natuurrapport 2009
 
Home > Kenniscentrum > Beleid > Natuurrapport > Natuurrapport 2009 > H7 - Terrestrische soorten
 

 

Natuurverkenning 2030 - Hoofdstuk 7 Terrestrische soorten
    HOOFDLIJNEN

  • De habitatgrootte voor soorten gebonden aan gebieden met natuurbeheer neemt in alle scenario’s toe. Natte heide vormt de uitzondering: daar is er een status quo. 

  • Het Europa-scenario biedt meer kansen voor soorten gebonden aan akkers met milieu- en natuurdoelen.

  • Het referentiescenario voor landgebruik zorgt voor een toename van de habitatgrootte voor soorten gebonden aan productiegrasland met milieu- en natuurdoelen, grasland met natuurwaarde, open moeras en (loof)bos.

  • Het scenario ‘scheiden’ zorgt voor de sterkste habitattoename voor soorten van moerasbossen en droge heide.

 

Volledige hoofdstuk :
Natuurverkenning 2030 - Hoofdstuk 7 Terrestrische soorten
Bijhorend wetenschappelijk rapport :
Terrestrische soorten (De Bruyn L. & Bauwens, D. (2009) Terrestrische soorten. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. INBO.R.2009.26.)
Gerelateerde hoofdstukken in Milieuverkenning 2030 :
Milieuverkenning 2030 - Hoofdstuk 10 Landgebruik 
Geanimeerde kaarten, grafieken en beschrijvingen van indicatoren :
Indicatorenatlas Mileu- en Natuurverkenning 2030

 

 
Natuurrapport 2009
H1 - Scenario's
H2 - Klimaat
H3 - Landgebruik
H4 - Waterlopen
H5 - Biotopen
H6 - Moerasvegetaties Kleine Nete
H7 - Terrestrische soorten
H8 - Vissen
H9 - Conclusies en aanbevelingen
Wetenschappelijke rapporten
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO