Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Natuurrapport 2009
 
Home > Kenniscentrum > Beleid > Natuurrapport > Natuurrapport 2009 > H6 - Moerasvegetaties Kleine Nete
 

 

Natuurverkenning 2030 - Hoofdstuk 6 Moerasvegetaties Kleine Nete 
    HOOFDLIJNEN

  • De klimaatprognoses wijzen, afhankelijk van het gevolgde scenario, op gelijkblijvende tot iets hogere grondwaterstanden. Het nat klimaatscenario resulteert in hogere grondwaterstanden en een uitbreiding van de kwelgebieden. In het droog klimaatscenario is de netto verandering zeer beperkt.

  • De uitbreiding van natuur en bos gebeurt in belangrijke mate op de nattere gronden. Deze gronden zijn immers minder geschikt voor andere landgebruiken. De landbouw trekt er sneller weg en de versteende ruimte breidt er minder snel uit.

  • De potentiële oppervlakte voor grondwaterafhankelijke vegetaties in de vallei van de Kleine Nete neemt in alle landgebruiksscenario’s toe. In het geval van het nat klimaatscenario is er een extra toename van de potentiële oppervlakte.

  • De mogelijkheden voor grondwaterafhankelijke vegetaties verschillen van vegetatietype tot vegetatietype. Vegetatietypen met een voorkeur voor zeer natte condities profiteren maximaal van een veranderend landgebruik en klimaat. Voor vegetatietypen met een voorkeur voor minder natte tot vochtige condities zijn de kansen om uit te breiden beperkter.

 

Volledige hoofdstuk :
Natuurverkenning 2030 - Hoofdstuk 6 Moerasvegetaties Kleine Nete
Bijhorend wetenschappelijk rapport :
Berekening van klimaatscenario’s voor Vlaanderen (Demarée G., Baguis P., Debontridder L., Deckmyn A., Pinnock S., Roulin E., Willems P., Ntegeka V., Kattenberg A., Bakker A., Bessembinder J., Lenderink G., Beersma J. (2009) Eindverslag studieopdracht “Berekening van klimaatscenario’s voor Vlaanderen” uitgevoerd door KMI, KNMI, KUL. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), Brussel, INBO.R.2009.48.)

Landgebruik in Vlaanderen (Gobin A., Uljee I., Van Esch L., Engelen G., de Kok J., van der Kwast H., Hens M., Van Daele T., Peymen J., Van Reeth W., Overloop S., Maes F. (2009) Landgebruik in Vlaanderen. Wetenschappelijk rapport, MIRA 2009, NARA 2009, VMM/INBO, INBO.R.2009.20.)

Case Kleine Nete: hydrologie (Dam J. , Salvadore, E., Van Daele, T. & Batelaan, O. (2009) Case Kleine Nete: hydrologie. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. INBO.R.2009.28.)

Case Kleine Nete: moerasvegetaties (Van Daele, T. (2009) Case Kleine Nete: moerasvegetaties. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. INBO.R.2009.25.)

Klimaatverandering en waterhuishouding (Willems P., Deckers P., De Maeyer Ph., De Sutter R., Vanneuville W., Brouwers J., Peeters  B. (2009) Klimaatverandering en waterhuishouding. Wetenschappelijk rapport, MIRA 2009, NARA 2009, VMM, INBO.R.2009.49.)
Gerelateerde hoofdstukken in Milieuverkenning 2030 :
Milieuverkenning 2030 - Hoofdstuk 10 Landgebruik

Milieuverkenning 2030 - Hoofdstuk 11 Klimaatverandering en waterhuishouding 
Geanimeerde kaarten, grafieken en beschrijvingen van indicatoren :
Indicatorenatlas Mileu- en Natuurverkenning 2030

 

 
Natuurrapport 2009
H1 - Scenario's
H2 - Klimaat
H3 - Landgebruik
H4 - Waterlopen
H5 - Biotopen
H6 - Moerasvegetaties Kleine Nete
H7 - Terrestrische soorten
H8 - Vissen
H9 - Conclusies en aanbevelingen
Wetenschappelijke rapporten
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO