Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Natuurrapport 2009
 
Home > Kenniscentrum > Beleid > Natuurrapport > Natuurrapport 2009 > H5 - Biotopen
 

 

Natuurverkenning 2030 - Hoofdstuk 5 Biotopen
    HOOFDLIJNEN

  • De oppervlakte van de meeste biotopen breidt uit. Elk van de scenario’s bevoordeelt andere biotopen. De oppervlakte bos en grasland met natuurwaarde neemt sterk toe bij het referentiescenario, de oppervlakte heide, moeras en kustduin stijgt dan weer het meeste bij het scenario ‘scheiden’. Het Europa-scenario bevoordeelt heel sterk het grasland met natuurwaarde.

  • De opbouw van grotere eenheden is het sterkst in het scenario ‘scheiden’. Vooral heiden en moerassen vormen meer kerngebieden.

  • Steeds meer habitat van Europees belang valt onder natuurbeheer: het aandeel neemt toe van 35 % in 2005 tot 50 % in 2030 voor de scenario’s ‘referentie’ en ‘scheiden’. Voor bos, heide en kustduin loopt de oppervlakte met natuurbeheer op tot 60 ŕ 80 %. Voor moeras en grasland blijft dit beperkt tot 28 en 45 %.

  • De overschrijding van de kritische last voor verzuring wordt in 2030 zo goed als verwaarloosbaar, significante delen van de Vlaamse natuur blijven kampen met overschrijdingen van de kritische last voor vermesting.

 

Volledige hoofdstuk :
Natuurverkenning 2030 - Hoofdstuk 5 Biotopen
Bijhorend wetenschappelijk rapport :
Scenario's (Hens, M., Van Reeth, W. & Dumortier, M. (2009) Scenario’s. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. INBO.R.2009.18.)

Biotopen (Van Daele, T.; Wouters, J. (2009) Biotopen. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. INBO.R.2009.23.)

Overschrijding kritische lasten (Wuyts K., Staelens J., De Schrijver A., Verheyen K., Overloop S., Vancraeynest L., Hens M. & Wils C. (2009) Overschrijding kritische lasten. Wetenschappelijk rapport, MIRA 2009, NARA 2009, VMM, INBO.R.2009.55.)
Gerelateerde hoofdstukken in Milieuverkenning 2030 :
Milieuverkenning 2030 - Hoofdstuk 10 Landgebruik 
Geanimeerde kaarten, grafieken en beschrijvingen van indicatoren :
Indicatorenatlas Mileu- en Natuurverkenning 2030

 

 
Natuurrapport 2009
H1 - Scenario's
H2 - Klimaat
H3 - Landgebruik
H4 - Waterlopen
H5 - Biotopen
H6 - Moerasvegetaties Kleine Nete
H7 - Terrestrische soorten
H8 - Vissen
H9 - Conclusies en aanbevelingen
Wetenschappelijke rapporten
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO