Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Natuurrapport 2009
 
Home > Kenniscentrum > Beleid > Natuurrapport > Natuurrapport 2009 > H4 - Waterlopen
 

 

Natuurverkenning 2030 - Hoofdstuk 4 Waterlopen
    HOOFDLIJNEN

  • Het referentie- en het Europa-scenario betekenen beide een sprong voorwaarts voor de waterkwaliteit. Maar een gedeeltelijke uitvoering van de extra maatregelen uit het Europa-scenario tegen 2015 bovenop het basispakket biedt weinig meerwaarde.

  • Het modelleren van extra scenario’s met meer gebiedsgerichte maatregelenpakketten tegen 2015 kan helpen om de efficiëntie van het rivierherstel in functie van Habitatrichtlijnsoorten of -gebieden te verhogen.

  • Het scenario ‘scheiden’ is efficiënter in het ontsnipperen van kleinere waterlopen tot netwerken langer dan 50 km. Het scenario ‘verweven’ maakt het rivierennetwerk vanuit de zee sneller en beter toegankelijk voor trekvissen. Als de ontsnipperingsprojecten
    gerichter worden aangepakt, kunnen de doelsoorten sneller geholpen worden.

  • Het ontsnipperen van de prioritaire waterlopen voor vissen zal aan het huidige tempo niet voltooid zijn tegen 2027. Voor een versnelde uitvoering van de ontsnippering is binnen de begroting van de bekken- en stroomgebiedbeheerplannen slechts een geringe verschuiving aan middelen nodig. 

 

Volledige hoofdstuk :
Natuurverkenning 2030 - Hoofdstuk 4 Waterlopen
Bijhorend wetenschappelijk rapport :
Waterkwaliteitscriteria opstellen voor vissen in Vlaanderen (Schneiders, A., Simoens, I., Belpaire, C. (2009) Waterkwaliteitscriteria opstellen voor vissen in Vlaanderen. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. INBO.R.2009.22.)

Scenario’s voor het oplossen van migratieknelpunten voor vissen (Stevens, M. & Schneiders, A. (2009) Scenario’s voor het oplossen van migratieknelpunten voor vissen. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. INBO.R.2009.21.)

Modellering waterkwaliteitsscenario’s (Peeters B., D’heygere T., Huysmans T., Ronse Y. & Dieltjens I.(2009). Toekomstverkenning SGBP/MIRA 2009: Modellering waterkwaliteitsscenario’s. Wetenschappelijk rapport thema ‘Kwaliteit oppervlaktewater’, VMM, 83p.)
Gerelateerde hoofdstukken in Milieuverkenning 2030 :
Milieuverkenning 2030 - Hoofdstuk 12 Kwaliteit van het oppervlaktewater 
Geanimeerde kaarten, grafieken en beschrijvingen van indicatoren :
Indicatorenatlas Mileu- en Natuurverkenning 2030

 

 
Natuurrapport 2009
H1 - Scenario's
H2 - Klimaat
H3 - Landgebruik
H4 - Waterlopen
H5 - Biotopen
H6 - Moerasvegetaties Kleine Nete
H7 - Terrestrische soorten
H8 - Vissen
H9 - Conclusies en aanbevelingen
Wetenschappelijke rapporten
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO