Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Natuurrapport 2009
 
Home > Kenniscentrum > Beleid > Natuurrapport > Natuurrapport 2009 > H3 - Landgebruik
 

 

Natuurverkenning 2030 - Hoofdstuk 3 Landgebruik
    HOOFDLIJNEN

  • Ten gevolge van de bevolkingsgroei en de economische ontwikkeling breidt de oppervlakte versteende ruimte tegen 2030 uit met 50 000 ha in het Europa-scenario tot 65 000 ha in het referentiescenario. Omdat de gebouwen steeds dichter bij elkaar staan, wordt de versteende ruimte ook compacter. Dit verdichtingseffect is het sterkst in het Europa-scenario.

  • De open ruimte neemt in alle scenario’s af. Vooral de oppervlakte landbouwgrond gaat achteruit. In het Europa-scenario is deze trend vooral voelbaar rond de steden, in het referentiescenario overal in Vlaanderen. De oppervlaktedoelstelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voor open ruimte wordt in geen enkel scenario gehaald.

  • De oppervlakte cultuurgrond gebruikt door de beroepslandbouw, krimpt in alle scenario’ s met 3 tot 5%. In het Europa-scenario stijgt het areaal landbouwgronden waar actief werk wordt gemaakt van milieu- en natuurdoelen tot maximaal 182 000 ha in 2030. De oppervlakte groene ruimte per inwoner neemt daardoor in dit scenario toe met 15%.

  • Het scenario ‘verweven’ leidt, vergeleken met het scenario ‘scheiden’, tot meer groene ruimte. Die is weliswaar minder geconcentreerd in Natura 2000 en kent minder ruimtelijke samenhang.

  • De toename van de oppervlakte van gebied met bosbeheer kan de bevolkingsgroei niet bijhouden. Het aanbod van gebied met bosbeheer per inwoner neemt daardoor af in alle scenario’s. In het scenario ‘verweven’ is die achteruitgang minder uitgesproken dan in het scenario ‘scheiden’.

 

Volledige hoofdstuk :
Natuurverkenning 2030 - Hoofdstuk 3 Landgebruik
Bijhorend wetenschappelijk rapport :
Landgebruik in Vlaanderen (Gobin A., Uljee I., Van Esch L., Engelen G., de Kok J., van der Kwast H., Hens M., Van Daele T., Peymen J., Van Reeth W., Overloop S., Maes F. (2009) Landgebruik in Vlaanderen. Wetenschappelijk rapport, MIRA 2009, NARA 2009, VMM/INBO, INBO.R.2009.20.)

Scenario’s (Hens M., Van Reeth W. & Dumortier M. (2009) Scenario’s. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009, INBO.R.2009.18.)

Landbouw (Overloop S., Gavilan J., Carels K., Van Gijseghem D., Hens M., Bossuyt M. & Helming J. (2009) Landbouw. Wetenschappelijk rapport, MIRA 2009 & NARA 2009, VMM/INBO, INBO.R.2009.30.)
Gerelateerde hoofdstukken in Milieuverkenning 2030 :
Milieuverkenning 2030 - Hoofdstuk 5 Landbouw

Milieuverkenning 2030 - Hoofdstuk 10 Landgebruik
Geanimeerde kaarten, grafieken en beschrijvingen van indicatoren :
Indicatorenatlas Mileu- en Natuurverkenning 2030

 

 
Natuurrapport 2009
H1 - Scenario's
H2 - Klimaat
H3 - Landgebruik
H4 - Waterlopen
H5 - Biotopen
H6 - Moerasvegetaties Kleine Nete
H7 - Terrestrische soorten
H8 - Vissen
H9 - Conclusies en aanbevelingen
Wetenschappelijke rapporten
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO