Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Natuurrapport 2009
 
Home > Kenniscentrum > Beleid > Natuurrapport > Natuurrapport 2009 > H1 - Scenario's
 

 

Natuurverkenning 2030 - Hoofdstuk 1 Scenario's
    HOOFDLIJNEN

  • De Natuurverkenning 2030 is gebaseerd op één scenario voor de sociaal-economische ontwikkelingen, drie klimaatsscenario’s, twee milieuscenario’s, drie landgebruiksscenario’s en drie scenario’s voor rivierontsnippering.

  • Tussen 2005 en 2030 groeit de bevolking in Vlaanderen met 12 % tot 6 785 000 inwoners, en bedraagt de economische groei gemiddeld 2 % per jaar.

  • De budgettering van de landgebruiksscenario’s gaat uit van de veronderstelling dat het aandeel van het budget voor natuur- en bosbeleid in de totale Vlaamse uitgavenbegroting tot 2030 constant blijft. De gemiddelde nominale groei, die bestaat uit de inflatie en de reële groei van de Vlaamse uitgavenbegroting, wordt geschat op 4,2 % per jaar.

  • Het landgebruiksscenario ‘scheiden’ zoekt bij voorkeur naar nieuw gebied met natuur- of bosbeheer binnen het gewenste Vlaams Ecologisch Netwerk en Natura 2000. Het scenario ‘verweven’ streeft veeleer naar een mozaïek van natuurgebieden en naar integratie met andere vormen van landgebruik.

  • In het landgebruiksscenario ‘scheiden’ ligt het zwaartepunt bij natuur- en bosbeheer door de overheid en erkende verenigingen. In het scenario ‘verweven’ is het belang van particulier bosbeheer en beheerovereenkomsten met landbouwers groter.

  • De instandhoudingsdoelstellingen verleggen in de scenario’s ‘scheiden’ en ‘verweven’ het accent van grasland met natuurbeheer naar moeras, heide en kustduin met natuurbeheer en naar multifunctioneel bosbeheer.

  • Het rivierontsnipperingsscenario ‘scheiden’ verleent absolute voorrang aan de ontsnippering binnen deelbekkens die van belang zijn voor Habitatrichtlijnsoorten. In het scenario ‘verweven’ gaat de prioriteit naar de hoofdmigratieroutes en migratieroutes tussen deelbekkens.

 

Volledige hoofdstuk :
Natuurverkenning 2030 - Hoofdstuk 1 Scenario's
Bijhorend wetenschappelijk rapport :
Landgebruik in Vlaanderen (Gobin A., Uljee I., Van Esch L., Engelen G., de Kok J., van der Kwast H., Hens M., Van Daele T., Peymen J., Van Reeth W., Overloop S. & Maes F. (2009) Landgebruik in Vlaanderen. Wetenschappelijk rapport, MIRA 2009 & NARA 2009, VMM/INBO, INBO.R.2009.20.)

Scenario’s (Hens M., Van Reeth W. & Dumortier M. (2009) Scenario’s. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009, INBO.R.2009.18.)

Landbouw (Overloop S., Gavilan J., Carels K., Van Gijseghem D., Hens M., Bossuyt M. & Helming J. (2009) Landbouw. Wetenschappelijk rapport, MIRA 2009 & NARA 2009, VMM/INBO, INBO.R.2009.30.)

Kwaliteit oppervlaktewater (Peeters B., D’Heygere T., Huysmans T., Ronse Y. & Dieltjens I. (2009) Kwaliteit oppervlaktewater. Wetenschappelijk rapport, MIRA 2009, VMM, Aalst.)

Scenario’s voor het oplossen van migratieknelpunten voor vissen (Stevens M. & Schneiders A. (2009) Scenario’s voor het oplossen van migratieknelpunten voor vissen. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009, INBO.R.2009.21.)

Kosten en beleidsprestaties (Van Reeth W. (2009) Kosten en beleidsprestaties. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009, INBO.R.2009.19.)
Gerelateerde hoofdstukken in Milieuverkenning 2030 :
Milieuverkenning 2030 - Hoofdstuk 1 Beleidsscenario's

Milieuverkenning 2030 - Hoofdstuk 2 Sociaal-economische verkenning

Geanimeerde kaarten, grafieken en beschrijvingen van indicatoren :
Indicatorenatlas Mileu- en Natuurverkenning 2030

 

 
Natuurrapport 2009
H1 - Scenario's
H2 - Klimaat
H3 - Landgebruik
H4 - Waterlopen
H5 - Biotopen
H6 - Moerasvegetaties Kleine Nete
H7 - Terrestrische soorten
H8 - Vissen
H9 - Conclusies en aanbevelingen
Wetenschappelijke rapporten
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO