Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Natuurrapport 2009
 
Home > Kenniscentrum > Beleid > Natuurrapport > Natuurrapport 2009
 

 

In de onderstaande tabel vind je de inhoudstafel van het Natuurrapport 2009 (Natuurverkenning 2030). De verschillende hoofdstukken zijn beschikbaar als PDF-files die je kan downloaden. Op het einde van deze pagina kan u ook de andere producten raadplegen (Natuurrapport 2007, Natuurindicatoren 2008, NARA@Vlaanderen).

Natuurrapport 2009

Samenvatting
Inleiding
 
1. Scenario's (Hoofdlijnen)
2. Klimaat (Hoofdlijnen)
3. Landgebruik (Hoofdlijnen)
4. Waterlopen (Hoofdlijnen)
5. Biotopen (Hoofdlijnen)
6. Moerasvegetaties Kleine Nete (Hoofdlijnen)
7. Terrestrische soorten (Hoofdlijnen)
8. Vissen (Hoofdlijnen)
9. Conclusies en beleidsaanbevelingen (Hoofdlijnen)
 
Afkortingen en Begrippen
 
 
VOLLEDIG RAPPORT

Wijze van citeren bij gebruik van gegevens uit het Natuurrapport:

  • Natuurrapport: Dumortier M., De Bruyn L., Hens M., Peymen J., Schneiders A., Van Daele T. & Van Reeth W. (red.) (2009) Natuurverkenning 2030. Natuurrapport Vlaanderen, NARA 2009. Mededeling van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.M.2009.7, Brussel.
  • Specifieke hoofdstukken: De Bruyn L. en Bauwens D. (2009) Terrestrische soorten. In: Dumortier M., De Bruyn L., Hens M., Peymen J., Schneiders A., Van Daele T. & Van Reeth W. (red.) (2009) Natuurverkenning 2030. Natuurrapport Vlaanderen, NARA 2009. Mededeling van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.M.2009.7, Brussel. pp. 38-55.


Een uitvoerige beschrijving van de methoden, modellen, maatregelpakketten en scenarioresultaten is terug te vinden in de wetenschappelijke rapporten die beschikbaar zijn via deze link.

Bekijk ook andere  producten van het Natuurrapport:

Natuurrapport 2007 :
Wetenschappelijke analyse van de toestand van de natuur in 16 hoofdstukken (360 p.)

Natuurindicatoren 2008 : Brochure die de 24 natuurindicatoren bundelt die aansluiten bij de Europese biodiversiteitsindicatoren.

Natuur at Vlaanderen : Een vlot leesbare en rijk ge´llustreerde brochure die de belangrijkste conclusies samenvat  voor een breed publiek.

 

 
Natuurrapport 2009
H1 - Scenario's
H2 - Klimaat
H3 - Landgebruik
H4 - Waterlopen
H5 - Biotopen
H6 - Moerasvegetaties Kleine Nete
H7 - Terrestrische soorten
H8 - Vissen
H9 - Conclusies en aanbevelingen
Wetenschappelijke rapporten
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO