Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Natuurrapport
Lezen en/of Downloaden
 
Home > Kenniscentrum > Beleid > Natuurrapport > Natuurrapport 2007
 

 

In de onderstaande tabel vind je de inhoudstafel van het Natuurrapport 2007. De verschillende hoofdstukken zijn beschikbaar als PDF-files die je kan downloaden. Op het einde van deze pagina kan u ook de andere producten raadplegen (Natuurindicatoren 2008, NARA@Vlaanderen).

Natuurrapport 2007

Kaft, colofon, voorwoord, inhoudstafel
Hoofdlijnen
Natuurindicatoren in NARA 2007
Leeswijzer
 

Deel I : Biodiversiteit

1. Soorten
2. Soorten van de Habitatrichtlijn
3. Habitats van de Habitatrichtlijn
 
Deel II : Verstoringen
4. Vermesting
5. Klimaatverandering
6. Uitheemse soorten
 
Deel III : Duurzaam gebruik
7. Overzicht en recente beleidsontwikkelingen
8. Erkende natuurreservaten
9. Habitatrichtlijn
10. Vlaams Ecologisch Netwerk
11. Recreatie in natuur- en bosgebieden
12. Bosbeheer
13. Landbouw
14. Samenwerking met lokale overheden
15. Focus: Zeeschelde
 
Synthese en aanbevelingen voor het beleid
 
Bijlagen
Referenties
Begrippen
Afkortingen
Soorten

Indien je ergens gebruik zou maken willen maken van gegevens uit het Natuurrapport, gelieve dan op de volgende manier te citeren:

  • Natuurrapport: Dumortier M, De Bruyn L, Hens M, Peymen J, Schneiders A, Van Daele T, Van Reeth W (red.) 2007. Natuurrapport 2007. Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek nr. 4, Brussel.
  • Specifieke hoofdstukken: De Bruyn L. en Paelinckx D. (2007) Soorten van de Habitatrichtlijn. In: Dumortier M, De Bruyn L, Hens M, Peymen J, Schneiders A, Van Daele T, Van Reeth W (red.) 2007. Natuurrapport 2007. Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek nr. 4, Brussel. pp. 38-55.

Hieronder vindt u de verschillende presentaties en toespraken die op 27 november 2007 bij de voorstelling van het Natuurrapport 2007 werden gegeven.

Bekijk ook de andere  producten van Natuurrapport 2007:

Natuurindicatoren 2008 :
 Brochure die de 24 natuurindicatoren bundelt die aansluiten bij de Europese biodiversiteitsindicatoren.

Natuur at Vlaanderen : Een vlot leesbare en rijk ge´llustreerde brochure die de belangrijkste conclusies samenvat  voor een breed publiek.

 

 
Natuurrapport 2012
Natuurrapport 2009
Natuurrapport 2007
Natuurrapporten 1999-2007
Natuurindicatoren
Organisatie
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO