Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Natuurrapport 2005
Lezen en/of downloaden
 
Home > Kenniscentrum > Beleid > Natuurrapport > Natuurrapporten 1999-2007 > NARA 2005
 

 

In de onderstaande tabel vind je de inhoudstafel van het Natuurrapport 2005. De verschillende hoofdstukken zijn beschikbaar als PDF-files die je kan downloaden.

Natuurrapport 2005

Voorwoord, samenvatting en algemene inleiding
Indicatoren

Deel I : Soorten

Inleiding
1. Rode Lijsten
2. Aandachtsoorten
3. Vogels
4. Zoogdieren
5. Vissen en rondbekken
6. Exoten
7. Genetisch gemanipuleerde organismen
Deel II : Biotopen
Inleiding
8. Heiden en vennen
9. Moerassen
10. Historisch permanente graslanden
11. Bossen en struwelen
12. Oppervlaktewateren
Deel III : Gebieden
Inleiding
13. Valleigebieden
14. Zeeschelde
15. Grensmaas
16. Kust
17. Stedelijk gebied
Deel IV : Millieuthema's
Inleiding
18. Vermesting
19. Verzuring
20. Verstoring van de waterhuishouding
21. Verontreiniging door zware metalen
22. Verontreiniging door bestrijdingsmiddelen
23. Versnippering
24. Klimaatverandering
Deel V : Duurzaam gebruik
Inleiding
25. Landbouw
26. Bosbouw
27. Jacht
28. Binnenvisserij
Deel VI : Bescherming en herstel
Inleiding
Focus: Dijle- en Laanvallei
29. Recente evoluties in het natuurbeleid
30. Internationaal beleid
31. VEN/IVON
32. Ruimtelijk beleid
33. Terreinverwerving
34. Natuurreservaten
35. Bosreservaten
36. Inrichtingsinstrumenten
37. Natuurvergunning
38. Waterbeleid
39. Regionale landschappen
40. Samenwerking met lokale overheden
Deel VII : Samenleving
Inleiding
41. Draagvlak voor natuur
42. Natuur- en Milieueducatie
Bijlagen
Referenties
Begrippen
Afkortingen
Soorten

Indien je ergens gebruik zou maken willen maken van gegevens uit het Natuurrapport, gelieve dan op de volgende manier te citeren:

  • Natuurrapport: Dumortier M., De Bruyn L., Hens M., Peymen J., Schneiders A., Van Daele T., Van Reeth W., Weyemberh G. & Kuijken E., 2005. Natuurrapport 2005. Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud nr. 24, Brussel.
  • Specifieke hoofdstukken: De Bruyn L., 2005. Klimaatsverandering. In: Dumortier M., De Bruyn L., Hens M., Peymen J., Schneiders A., Van Daele T., Van Reeth W., Weyemberh G. & Kuijken E., 2005. Natuurrapport 2005. Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud nr. 24, Brussel. pp. 246-253.

 

 

 
NARA 2007
NARA 2005
NARA 2003
NARA 2001
NARA 1999
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO