Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Natuurrapport 2001
Lezen en/of downloaden
 
Home > Kenniscentrum > Beleid > Natuurrapport > Natuurrapporten 1999-2007 > NARA 2001
 

 

In de hier volgende tabel vind je de inhoudstafel van het uitgebreide natuurrapport (CD versie). De verschillende hoofdstukken zijn hieronder beschikbaar als PDF-files die je kan downloaden. In de achterste kolommen is telken het aantal bladzijden weergegeven. Let wel op : sommige van de teksten zijn behoorlijk groot. Het downloaden kan dus lang duren indien je verbonden bent met een trage internetlijn. Als alles te lang duurt kan je natuurlijk het boek en de CD of de verschillende samenvattingen gewoon bestellen.

Natuurrapport 2001 (Uitgebreide versie van CD!!)

Voorblad

Inhoudstafel

Colofon
Voorwoord
Hoofdstuk 1 Inleiding
Hoofdstuk 2 Naar een systematische gegevensverzameling voor volgende natuurrapporten
Hoofdstuk 3 Definities, methoden, wetten, normen, regels
Hoofdstuk 4 Toestand en evolutie van de natuur in Vlaanderen
Hoofdstuk 5 Verstorings- en herstelprocessen
Hoofdstuk 6 Relatie mens en natuur
Hoofdstuk 7 Beleidsevaluatie
Literatuurlijst
Begrippenlijst
Afkortingenlijst
Adressenlijst


Indien je ergens gebruik zou maken willen maken van gegevens uit het Natuurrapport gelieve dan op de volgende manier te citeren:

  • Natuurrapport:
    Kuijken E., Boeye D., De Bruyn L., De Roo K., Dumortier M., Peymen J., Schneiders A., van Straaten D. & Weyemberh, G. (2001) Natuurrapport 2001. Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud nr. 18, Brussel.
  • Specifieke hoofdstukken:
    De Bruyn L. (2001) 5.2. Exploitatie van de natuur. In: Kuijken E., Boeye D., De Bruyn L., De Roo K., Dumortier M., Peymen J., Schneiders A., van Straaten D. & Weyemberh, G. (2001) Natuurrapport 2001. Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud nr. 18, Brussel. pp. 113-125.

 

 
NARA 2007
NARA 2005
NARA 2003
NARA 2001
NARA 1999
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO