Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Natuurrapport 1999
Lezen en/of downloaden
 
Home > Kenniscentrum > Beleid > Natuurrapport > Natuurrapporten 1999-2007 > NARA 1999
 

 

In de hier volgende tabel vind je de inhoudstafel van het Natuurrapport 1999. De verschillende hoofdstukken zijn beschikbaar als PDF-files die je kan downloaden. Zo verkrijg je de teksten op het scherm zoals ze effectief gedrukt werden. Je kan deze teksten gewoon van het scherm lezen of je kan ze afdrukken.

Natuurrapport 1999

Kaft - Colofon
Voorwoord
Inhoudstafel
Samenvatting

1 Beschrijving en evaluatie van de natuur in Vlaanderen

2 Biotopen
3 Zoogdieren
4 Broedvogels
5 Trekvogels en overwinterende vogels
6 AmfibieŽn en reptielen
7 Zoet- en brakwatervissen en rondbekken
8 Slankpootvliegen
9 Dagvlinders
10 Loopkevers
11 Libellen
12 Spinnen
13 Hogere planten
14 Mossen
15 Korstmossen
16 De internationale bescherming van natuurgebieden in Vlaanderen
17 Het duinendecreet: onze kustgebieden beschermd
18 De gewestplannen: planologische hoeksteen voor duurzame natuur in Vlaanderen
19 De verwerving van natuurgebieden door het Vlaamse gewest en de erkende terreinbeherende verenigingen
20 Naar een functioneel ecologisch netwerk in Vlaanderen
21 Naar een nieuw ruimtelijk beleid met betrekking tot natuur
Kaartbijlagen

Indien je ergens gebruik zou maken willen maken van gegevens uit het Natuurrapport gelieve dan op de volgende manier te citeren:

  • Kuijken E. (red.), 1999. Natuurrapport 1999. Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud nr. 6, Brussel.

 

 
NARA 2007
NARA 2005
NARA 2003
NARA 2001
NARA 1999
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO