Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Natuurrapport
 
Home > Kenniscentrum > Beleid > Natuurrapport
 

 

Nieuw! - Natuurrapport Beleidsevaluatie 2012Beheerovereenkomsten zijn een instrument om onder meer de natuur en het leefmilieu in het landbouwgebied opnieuw kansen te geven. In het kader van het tweede programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO II) kunnen landbouwers in Vlaanderen vrijwillig maatregelen nemen die goed zijn voor de natuur, het landschap en het milieu. In ruil daarvoor krijgen ze een financiŽle tegemoetkoming van de overheid.

In het Natuurrapport Beleidsevaluatie 2012 werd enerzijds nagegaan in welke mate die gesubsidieerde maatregelen ook effect hebben (evaluatie) en anderzijds werd bekeken op welke manier dat effect kan verhoogd worden (optimalisatie).


Het Natuurrapport Beleidsevaluatie 2012 werd op 7/12/2012 aan
Vlaams minister Joke Schauvliege overhandigd.
 

Op de voorstelling werd een film getoond die op een andere manier de inhoud van dit natuurrapport weergeeft.  Via deze link kan u deze film bekijken.


 

In Natuurindicatoren 2013 is gekozen om enkel indicatoren op te nemen waarvoor op Vlaams en/of op Europees niveau een beleidsdoel is geformuleerd (MINA- 4, PACT 2020, Europese Biodiversiteitsstrategie 2020) .  

Naast de omschrijving van de indicator wordt, indien relevant, de trend, het doelbereik en de doelverwachting afzonderlijk weergegeven. De beoordeling van de trend gebeurt op basis van een statistische trendanalyse.

align=top Het Natuurrapport 2009 is het eerste natuurrapport dat de toekomst beschrijft. Het doel is inzicht te verwerven in de wijze waarop de natuur op langere termijn (Natuurverkenning 2030) zou kunnen evolueren bij bepaalde strategische beleidskeuzes (klemtoon op functieverweving of op functiescheiding?). Het wordt ondersteund door een reeks wetenschappelijke rapporten en aangevuld met een website www.natuurverkenning.be waar nog meer resultaten te consulteren zijn.

Het 
Natuurrapport 2009 werd
op 11/12/2009 aan
Vlaams minister Joke Schauvliege overhandigd.

Download de presentatie over 'Natuurverkenning 2030'
(Powerpoint, 24 Mb)
align=absBottom

Natuurrapport 2007

Wetenschappelijke analyse van de toestand van de natuur in 16 hoofdstukken (360 p.).

align=middle
 

www.natuurindicatoren.be

Deze website geeft een overzicht van de toestand van de natuur aan de hand van meer dan 100 natuurindicatoren.

 

 
Natuurrapport 2012
Natuurrapport 2009
Natuurrapport 2007
Natuurrapporten 1999-2007
Natuurindicatoren
Organisatie
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO