Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Natura 2000
 
Home > Kenniscentrum > Beleid > Internationaal beleid > Natura 2000
 

 

Wat is Natura 2000?

Natura 2000 betreft Europees beschermde natuur, in uitvoer van de Europese Vogelrichtlijn (1979) en Habitatrichtlijn (1992). Zij hebben tot doel het beschermen en herstellen van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, waarbij de nadruk ligt op habitats en soorten die op het Europese niveau bedreigd zijn. Deze zijn in de bijlagen van de richtlijnen opgesomd. De Europese regelgeving is omgezet in Vlaamse wetgevingen.

Een essentieel onderdeel ervan is de realisatie van een Europees ecologisch netwerk van beschermde gebieden, het Natura 2000 netwerk. In die gebieden, “Speciale beschermingszones” of “vogel- en habitatrichtlijngebieden” genoemd, dienen maatregelen genomen en randvoorwaarden gesteld om de aanwezig soorten en habitattypen te behouden of hun toestand te verbeteren.

Een brochure, uitgegeven door de Europese Unie, die bondig de bedoelingen van Natura 2000 schetst, kan u hier bekijken. 

Het INBO bracht een naslagwerk uit over de natuur in Vlaanderen die beschermd is door Europese richtlijnen. Het boek richt zich tot alle personen en instanties die betrokken zijn bij het beheer en gebruik van de Europees beschermde natuur in Vlaanderen en de Noordzee. Het is prachtig geïllustreerd en toont de enorme verscheidenheid van onze mooiste natuurplekjes.
Het boek is te koop in de boekhandel.
De volledige referentie vind je
hier.Achtergrond

Kris Decleer, Geert Sterckx, Desiré Paelinckx

 

 
Habitattypes
Soorten
Natura 2000 gebieden
Links
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO