Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Dier- en plantensoorten
Natura 2000 Soorten
 
Home > Kenniscentrum > Beleid > Internationaal beleid > Natura 2000 > Soorten
 

 

- in opbouw -

Europees beschermde soorten

De dier- en plantensoorten zijn gedefinieerd en verder omschreven (biotoopeisen, verspreiding, bedreigingen, Rode Lijst-status, beheer en bescherming) in Decleer et al. (2007).

Vogelsoorten van Annex I van de Vogelrichtlijn

De vogelrichtlijn beoogt de bescherming van alle natuurlijke, in het wild levende vogelsoorten in Europa. Vogelsoorten van Bijlage I zijn zeldzaam of bedreigd in Europa. Hiervoor dienen de lidstaten de meest geschikte leefgebieden aan te duiden om deze soorten in stand te houden, de zogenaamde Vogelrichtlijngebieden.

Soorten van de Habitatrichtlijn

Soorten van Bijlage II: voor deze soorten dienen de lidstaten Natura2000-gebieden aan te wijzen. Binnen deze gebieden moeten de lidstaten zorgen voor een gunstige staat van instandhouding van deze soorten.

Soorten van Bijlage IV vallen onder een aantal strikte beschermingsmaatregelen, zowel binnen als buiten Natura2000-gebieden.

Zesjaarlijkse rapportering van de status van de beschermde soorten

De fiches van de rapportage aan de Europese Commissie in 2007 over de Gewestelijke Staat van Instandhouding vind je door rechts te kiezen voor 'Gewestelijke staat van instandhouding'. De fiches betreffen de SVI in de Atlantische regio.

 

 
Lokale Staat van Instandhouding
Gewestelijke Staat van Instandhouding
Instandhoudingsdoelen
Monitoring
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO