Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Natura 2000 Habitattypes
 
Home > Kenniscentrum > Beleid > Internationaal beleid > Natura 2000 > Habitattypes
 

 

- in opbouw -

Habitattypes

De habitattypen zijn gedefinieerd en verder omschreven (milieukarakteristieken, verspreiding, bedreigingen, beheer en herstel, link met andere indelingen) in Decleer et al. (2007).

Wie vertrouwd is met de Biologische Waarderingskaart kan een omzettingstabel downloaden, evenals een daarop gebaseerde habitatsleutel voor determinatie van de habitattypen op terrein.

Habitattypes van Bijlage I van de Habitatrichtlijn

Natuurlijke habitats zijn land- of waterzones met bijzondere geografische, abiotische en biotische kenmerken, die zowel geheel natuurlijk als half natuurlijk kunnen zijn. Bijlage I bevat de lijst van habitattypes van communautair belang, die zeldzaam, bedreigd of kwetsbaar zijn in Europa. In Vlaanderen komen 44 habitattypes voor, waarvan 8 prioritaire voor het natuurbeleid in Europa.

Alle Habitats van de Habitatrichtlijn worden beschreven in de Interpretation Manual (in Engels), uitgegeven door de Europese Unie


Regionaal belangrijke biotopen

Naast deze habitattypen heeft het INBO nog zgn. regionaal belangrijke biotopen gedefinieerd. Het betreft biotopen die niet opgenomen zijn in de Bijlage I van de habitatrichtlijn maar die in Vlaanderen wel een bescherming genieten, ondermeer via de regelgeving rond het verbod en de vergunningsplicht voor vegetatiewijziging. Gezien deze wetgeving gebruik maakt van de karteringseenheden van de Biologische waarderingskaart zijn ze ook in termen hiervan gedefinieerd.
Desiré Paelinckx

 

 
Ruimtelijke spreiding
Lokale Staat Van Instandhouding
Gewestelijke Staat Van Instandhouding
Instandhoudingsdoelen
Monitoring
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO