Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Habitatkaart
Ruimtelijke spreiding van de habitattypes in Vlaanderen
 
Home > Kenniscentrum > Beleid > Internationaal beleid > Natura 2000 > Habitattypes > Ruimtelijke spreiding
 

 

Habitatkaart

Versie 5.2 van de habitatkaart kan hier gedownload worden.


Oude tekst

Kartering Natura 2000 habitats

Op basis van de Biologische Waarderingskaart (BWK) is een indicatieve kaart met de ruimtelijke spreiding van de Natura 2000 habitats opgemaakt. Sommige karteringseenheden van de BWK kunnen rechtstreeks omgezet worden in Natura 2000 habitats (bvb. natte heide), maar voor de meeste biotopen geldt deze één-op-één relatie niet. Sommige habitattypen kunnen overigens niet afgeleid worden uit de BWK (bvb. waterlopen).

Vanwege de vertaalproblemen tussen BWK en Natura 2000 habitats is sinds 2003 gestart met de rechtstreekse kartering van de habitats op terrein. Vanaf 2004 wordt hierbij ook een aanzet gegeven voor het op terrein bepalen van de staat van instandhouding door een interpretatie van de vegetatiestructuur en de aanwezigheid of bedekking van typische soorten.

Op basis van deze indicatieve habitatkaart is de actuele oppervlakte voor elk habitattype berekend en de verdeling over de verschillende habitatrichtlijngebieden onderzocht.


Desiré Paelinckx

 

 
Ruimtelijke spreiding
Lokale Staat Van Instandhouding
Gewestelijke Staat Van Instandhouding
Instandhoudingsdoelen
Monitoring
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO